Podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p., Ul. Jožeta Šavriča 40, 8257 Dobova, matična številka: 6902871000, davčna številka: 36184047 (v nadaljevanju: »Medella«) je odgovorna za upravljanje spletne strani www.medella-center.com.

Splošni pogoji uporabe opisujejo delovanje spletne strani Medella, določajo pravice in obveznosti uporabnika vsebin in storitev ter urejajo poslovni odnos med podjetjem Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. in uporabnikom. Uporabnika spletne strani Medella zavezujejo ta Pravna obvestila, ki so objavljeni in dostopni vsem obiskovalcem in uporabnikom spletni strani Medella.

1. Opis vsebin spletne strani

Spletna stran Medella ponuja naslednje vsebine in funkcionalnosti:

 • Informacije o storitvah, ki jih podjetje opravlja, splošne informacije za naročanje in dostopanje do storitev, ter kontaktne podatke.
 • Izobraževalne vsebine, povezane z gibalnim zdravjem, ki so informativne narave. Namenjene so tistim, ki se ukvarjajo z težavami pri gibanju in bi se želeli podrobneje informirati o naravi odpravljanja težav ter tistim, ki iščejo več informacij o možnostih za odpravo bolečine in izboljšanje motorike gibanja.
 • Izmenjavo mnenj in izkušenj med strankami, z omogočanjem objave lastnega mnenja ter ocene zadovoljstva z opravljeno storitvijo ter deljenjem objav na družbenih omrežjih.
 • Možnost prijave na e-novice katerih izdajatelj je podjetjemDelo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p.

2. Vrste uporabnikov

Obiskovalec spletne strani Medella, ki zgolj pregleduje vsebine strani ima status gosta. S tem statusom lahko pregleduje vse informativne vsebine na spletni strani, se prijavi za prejemanje e-novic.

3. Varovanje osebnih podatkov

Podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varovanju osebnih podatkov ter drugimi zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Več o varstvu osebnih podatkov podjetja Medella lahko izveste v naši Politiki zasebnosti.

4. Omejitev odgovornosti

Podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. stremi k zagotavljanju čim bolj točnih, verodostojnih, razumljivih in kakovostnih informacij na svoji spletni strani. Vse objavljene vsebine so zgolj informativne narave in ne ustvarjajo nobene obveznosti med uporabniki in upravljavcem spletne strani Medella. Podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov ter morebitne napake v objavljenih informacijah. Vsebine na spletni strani Medella niso namenjene samodiagnosticiranju ali zdravljenju gibalnih težav. Glavni namen vsebin je seznanjanje zainteresirane javnosti s storitvami, ki jih opravlja podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p., izobraževanje in ozaveščanje o gibalnem zdravju, poenostavljanje postopkov naročanja na storitve ter olajševanje komunikacije zainteresiranih posameznikov z podjetjem Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p.

Uporabnik na lastno odgovornost upošteva zapisane gibalne nasvete in priporočila. V primeru napak v tekstu oz. kadar uporabnik spletnega mesta napačno razume prebrano vsebino, podjetja Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. ne nosi nobene kazenske oz. civilne odgovornosti, če se je posameznik na podlagi prebranih vsebin napačno gibal.

5.Posebni pogoji uporabe storitev

5.1. Vrste storitev ter lokacije izvajanja

Podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. opravlja storitve s področja kineziologije in terapevtskih. Storitve se izvajajo lokacijsko na naslovu prostorov za vadbo in masažo ali na mestu dogovora s stranko.

5.2. Naročanje za storitev

Stranke se lahko za storitve, ki jih izvaja podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. naročijo telefonsko preko številke +386 31 396 945 v času za naročanje, preko e-pošte na naslovu info@medella-center.com ali z izpolnitvijo obrazca za naročanje dostopnega na spletni strani» naroči se na sestanek s terapevtko« na spletni strani Medella.

5.3. Obseg storitev in cene

Opis posamezne storitve z bistvenimi vsebinami je v celoti naveden na spletni strani Medella. Vse cene storitev so v EUR. DDV v skladu z 2. točko 1. odstavka 94. člena Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV  ni obračunan. Po opravljeni storitvi stranka prejme razdelan račun za opravljene storitve. Na zahtevo stranke je izvajalec storitev dolžan stranki račun obrazložiti.

V primeru, da stranka, ki je naročena na storitev ne pride v določenem terminu in 24 ur prej ne sporoči svoje odsotnosti, se ji za storitev zaračuna znesek objavljen v ceniku in po dogovoru določi nov termin.

5.4. Strankine dolžnosti

Za doseganje kakovostne in varne oskrbe je stranka dolžna:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja;
 • v času procesa izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti odpravljanja gibalnih težav, v katere je ustno oziroma pisno privolil;
 • pristojnemu izvajalcu storitev dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, ki bi lahko bile pomembne za izvajanje storitev;
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank ter delavcev;
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev;
 • za otroke mlajše od 18 let je obvezno spremstvo staršev oziroma zakonitih zastopnikov.

5.5. Možnosti plačila

Nudimo možnost plačila storitev  z plačilom z nakazilom,

Pošta Slovenije, banke in mobilni operaterji uporabnikom za vsako plačilo obračunajo provizijo skladno s svojim cenikom. Ti stroški niso upoštevani v cenah storitev podjetja Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p.

 1. Plačilo s predhodnim nakazilom
 2. Plačilo po opravljeni storitvi

Naročeno storitev lahko na vaši banki ali spletni banki plačate z nakazilom na transakcijski račun podjetja Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p., Ul. Jožeta Šavriča 40, 8257 Dobova št. SI56 3500 1000 0813 160 pri BKS Bank. Plačilo izvedete na osnovi prejetega predračuna/ računa. Pri plačilu obvezno navedite točen sklic.

5.6. Načini in roki izvedbe naročene storitve

Stranka prejme termin izvedbe storitve glede na razpoložljive termine.

5.7. Preklic naročila pred zaključkom nakupa storitve

Stranka lahko storitev prekliče 24 ur pred planirano izvedbo na elektronski naslov info@medella-center.com.

Vračilo kupnine glede na storitev v primeru preklica storitve:

Delež kupnine se vrne na strankin tekoči račun v roku 8 dni po prejemu preklica storitve.
Stranka prejme obvestilu o vračilu plačila v 12 urah po prejemu preklica na e-mail naslov. Preklic naročila po opravljeni storitvi ni možen.

6. Pritožbe in spori

Podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. stremi k temu, da vse storitve opravlja strokovno v skladu s skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si podjetje prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani Medella pritožbo poda preko elektronske pošte na info@medella-center.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 5 dni po opravljeni storitvi.

Podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Podjetje se tudi zaveda pomembnosti reševanja nastalih sporov z mediacijo oz. katerokoli drugo sodobno obliko alternativnega reševanja sporov. Zato si Podjetje Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo s posredovanjem zunanjega strokovnjaka, ki pomaga strankama najti sporazumno rešitev.

Ta Pravna obvestila veljajo od dne njihove objave na spletni strani. Pridržujemo si pravico do spremembe teh Pravnih obvestil brez predhodnega obvestila uporabnikov. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani Medella in storitev podjetja Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p. po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidiranimi Pravna obvestili uporabe. Priporočamo, da redno pregledujete Pravna obvestila, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.

7. Avtorske pravice

© Copyright 2018 Medella center

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Delo v športu in druge zdravstvene dejavnosti Šetinc Andreja s.p., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.